801 | Budovy občanské výstavby

 1. 801.1 | Budovy pro zdravotní péči
 2. 801.2 | Budovy pro komunální služby a osobní hygienu
 3. 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu
 4. 801.4 | Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
 5. 801.5 | Budovy pro tělovýchovu
 6. 801.6 | Budovy pro řízení, správu a administrativu
 7. 801.7 | Budovy pro společné ubytování a rekreaci
 8. 801.8 | Budovy pro obchod a společné stravování
 9. 801.9 | Budovy pro sociální péči

802 | Haly občanské výstavby

 1. 802.1 | Haly pro vědu, kulturu a osvětu
 2. 802.2 | Haly pro tělovýchovu
 3. 802.3 | Haly pro obchod a společné stravování
 4. 802.4 | Haly občanské výstavby ostatní

803 | Budovy pro bydlení

 1. 803.1 | Domy byt. typové s celost. neunifik. konstr. soust.
 2. 803.2 | Domy byt. typové s konstrukčními soustavami
 3. 803.3 | Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soustavami panelovými
 4. 803.4 | Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soust. jinými než panel.
 5. 803.5 | Domy bytové netypové
 6. 803.6 | Domky rodinné jednobytové
 7. 803.61 | Domky izolované
 8. 803.7 | Domky rodinné dvoubytové
 9. 803.8 | Chaty pro individuální rekreaci
 10. 803.9 | Domky bytové se služebním vybavením

811 | Haly pro výrobu a služby

 1. 811.1 | Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah
 2. 811.2 | Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami
 3. 811.3 | Haly výrobní pro energetiku
 4. 811.4 | Haly pro dopravu a spoje
 5. 811.5 | Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
 6. 811.6 | Haly pro skladování a úpravu produktů (mimo zemědělské produkty)
 7. 811.7 | Haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů
 8. 811.8 | Haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů
 9. 811.9 | Haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod

812 | Budovy pro výrobu a služby

 1. 812.1 | Budovy výrobní pro průmysl, speciální
 2. 812.2 | Budovy výrobní pro energetiku
 3. 812.3 | Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod
 4. 812.4 | Budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů
 5. 812.5 | Budovy pro dopravu a spoje
 6. 812.6 | Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
 7. 812.7 | Budovy pro skladování a úpravu produktů
 8. 812.8 | Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů

813 | Věže, stožáry, komíny

 1. 813.1 | Věže chladící a odplynovače
 2. 813.2 | Věže ostatní
 3. 813.3 | Stožáry
 4. 813.4 | Zásobníky věžové (sila)
 5. 813.8 | Komíny vysoké a kanály kouřové

814 | Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky

 1. 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod
 2. 814.2 | Nádrže poz. (mimo nádrží a jímek čistíren odpad. vod)
 3. 814.3 | Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)
 4. 814.4 | Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství

822 | Komunikace pozemní a letiště

 1. 822.2 | Komunikace pozemní
 2. 822.3 | Plochy letišť
 3. 822.4 | Dráhy lanové pozemní bezkolejové a svážnice
 4. 822.5 | Plochy charakteru pozemních komunikací

827.1 | Vodovody trubní

 1. DN 100
 2. DN 200
 3. DN 300
 4. DN 400
 5. DN 500
 6. DN 600
 7. DN 700
 8. DN 800
 9. DN 900

827.2 | Kanalizace trubní

 1. DN 100
 2. DN 200
 3. DN 300
 4. DN 400
 5. DN 500
 6. DN 600
 7. DN 700
 8. DN 800
 9. DN 900

815 | Objekty pozemní zvláštní (ploty, valy)

 1. 815.2 | Oplocení
 2. 815.4 | Zdi a valy samostatné
 3. 815.9 | Objekty pozemní různé