1. ZÓNA 1: Administrativní, ubytovací a jiné budovy pro dočasné použití provizorního charakteru, bez sociálního a hygienického zařízení, přístavky, spojovací chodby, tribuny, přístřešky, jednoduché zemědělské, průmyslové a skladové haly bez jeřábových drah ...
  2. ZÓNA 2: Jednoduché nízkopodlažní administrativní a obytné budovy se společným sanitárním zařízením a kuchyní, garáže, skleníky, jednoduché dílny, jednoduché zemědělské vodohospodářské, průmyslové a skladové haly, pokladny, prodejní sklady, vrátnice, šatny ...
  3. ZÓNA 3: Administrativní budovy, obytné domy se standardním vybavením, ubytovny, mateřské školy a jesle, základní školy, zdravotní střediska a polikliniky, nákupní střediska, veletržní a výstavní pavilony, jednoduchá kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, zemědělské haly ...
  4. ZÓNA 4: Administrativní a obytné budovy s nadprůměrnými požadavky, střední a vysoké školy se speciálními učebnami, laboratořemi a přednáškovými sály, polikliniky, nemocnice, obchodní a nákupní centra, hotely, správní budovy, kostely, muzea, stadiony, archivy, budovy pro výzkum a vývoj, průmyslové a inženýrské budovy s náročnými konstrukcemi a speciálním vybavením, speciální vojenské objekty ...
  5. ZÓNA 5: Stavby a objekty pro individuální bydlení s nejvyšším standardem, nemocniční areály s nejvyššími nároky a speciálním vybavením, univerzitní klinky, výzkumné ústavy, rozhlasová, televizní a divadelní studia, speciální objekty těžkého průmyslu a energetiky ...